Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP

Dokument ma zapewnić bezpieczne funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Został opracowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i zaakceptowany 12 stycznia 2015 roku przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która jest organem doradczym Prezydenta RP.

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP jest dokumentem o charakterze koncepcyjnym. Nie ma mocy prawnej. Postuluje m.in.:

  • wprowadzenie określonych rozwiązań formalno-prawnych,
  • stworzenie mechanizmów współpracy sektora publicznego i prywatnego,
  • inwestycje w narodowe rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,
  • wykorzystanie potencjału obywatelskiego na rzecz ochrony państwa w cyberprzestrzeni.
TAGI Polska, Strategia,