Digital Government Index 2019

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport Digital Government Index 2019, w którym analizuje poziom dojrzałości cyfrowej administracji publicznej w poszczególnych krajach członkowskich. W raporcie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, zaobserwowane trendy oraz preferowane kierunki działania. Publikacja raportu ma także zachęcić rządy do zwiększenia wysiłków na rzecz wykorzystania technologii cyfrowych i otwartego dostępu danych w […]

Czytaj więcej >>