Szukaj po tagach:

Szósta ocena wdrożenia Kodeksu postępowania UE w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie

W dniu 7 października 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wyniki szóstej oceny wdrożenia Kodeksu postępowania UE w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie (ang. The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online).

Czytaj więcej >>

Cyfrowy Kompas na rok 2030 – europejska droga w cyfrowej dekadzie

9 marca 2021 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat „Cyfrowy kompas na rok 2030: europejska droga w cyfrowej dekadzie”. Dokument przedstawia wizję i cele udanej transformacji cyfrowej Europy do 2030 roku. Solidarność, troska o dobrobyt i zrównoważony rozwój to kluczowe wartości, które mają zapewnić udaną transformację cyfrową Unii Europejskiej do 2030 roku. Komunikat opiera się na strategii „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” przedstawionej w lutym 2020 roku (https://cyberpolicy.nask.pl/ksztaltowanie-przyszlosci-cyfrowej-europy-nowa-cyfrowa-strategia-ue/). Koncepcja Cyfrowego Kompasu nawiązuje do orędzia o stanie Unii z września 2020 roku, w którym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie i unijną administrację do zwiększonych wysiłków na rzecz cyfrowej suwerenności UE.

Czytaj więcej >>

Cyberbezpieczeństwo w sektorze transportu kolejowego

13 listopada 2020. ENISA opublikowała raport „Railway cybersecurity. Security measures in the Railway Transport Sector”. W dokumencie przedstawiono obecny stan wdrożenia środków cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowych wynikających z implementacji Dyrektywy NIS wśród państw członkowskich. Sprawozdanie zawiera dokładną listę podstawowych usług kolejowych oraz ogólny przegląd systemów wspierających kolej. W raporcie omówiono także europejski system zarządzania ruchem kolejowym, a także wskazano zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Nie zabrakło również przedstawienia kontekstu regulacyjnego oraz wyzwań stojących przed sektorem. Wyniki przeprowadzonych badań jasno wykazują potrzebę wzmocnienia środków w zakresie cyberbezpieczeństwa Publikacja ENISA opiera się na danych zebranych od operatorów usług kluczowych z 21 państw członkowskich UE w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Czytaj więcej >>

Raport ENISA: Inwestycje w NIS

11 grudnia br. ENISA opublikowała sprawozdanie na temat inwestycji ponoszonych przez sektor prywatny związanych z wdrażaniem Dyrektywy NIS – pierwszego ogólnounijnego aktu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa. Przygotowanie raportu, było jednym z wkładów w przeprowadzony przez Komisję Europejską przegląd Dyrektywy NIS. Badanie zostało przeprowadzone wśród 251 organizacji, w tym: operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Polski. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że dyrektywa NIS miała pozytywny wpływ na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ich organizacji oraz wzmocniła ogólnokrajowe systemy cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej >>

Nowa Europejska Strategia Cyberbezpieczeństwa

16 grudnia 2020 Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet cyberbezpieczeństwa. W skład pakietu weszła m.in. nowa strategia cyberbezpieczeństwa Wspólny komunikat Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Strategia cyberbezpieczeństwa UE. Zaufanie i bezpieczeństwo w centrum cyfrowej dekady. (Joint communication to The European Parliament and The Council. The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade). Głównym celem strategii jest wzmocnienie odporności Europy na cyberprzestępstwa oraz pomoc w zapewnieniu dostępu do niezawodnych i wiarygodnych narzędzi cyfrowych wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom. Przyjęcie nowej Strategii ma przyczynić się do wzmocnienia roli Europy jako lidera w zakresie tworzenia międzynarodowych standardów oraz prawa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ważnym aspektem podkreślonym przez Komisję Europejską w dokumencie jest budowanie globalnego partnerstwa opartego na europejskich wartościach.

Czytaj więcej >>

Dyrektywa NIS 2 – jakie zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa proponuje Komisja Europejska?

16 grudnia 2020 roku Komisja Europejska zaprezentowała nowy pakiet cyberbezpieczeństwa, którego częścią, poza Strategią Cyberbezpieczeństwa i Dyrektywą o odporności krytycznych podmiotów, jest propozycja Dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, uchylająca Dyrektywę 2016/1148 (Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148) – zrewidowana wersja Dyrektywy NIS, tzw. Dyrektywy NIS 2.

Czytaj więcej >>

Publikacja SECURE 2020: ścieżka SECURE Policy

Podczas tegorocznej 24. Edycji konferencji SECURE 2020 organizatorzy zaplanowali trzy ścieżki tematyczne: SECURE Manager, SECURE Policy oraz SECURE Hardcore. Na ścieżce SECURE Policy zaprezentowane zostały kwestie dotyczące strategii i regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz tematy związane z pandemią i jej wpływem na cyfrową rewolucję. Niniejsza publikacja to syntetyczne podsumowanie wszystkich wykładów i dyskusji, które miały miejsce podczas dwóch dni wydarzenia. Dokument opracowany został przez Zespół CyberPolicy i składa się z dwóch części.

Czytaj więcej >>

Digital Government Index 2019

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport Digital Government Index 2019, w którym analizuje poziom dojrzałości cyfrowej administracji publicznej w poszczególnych krajach członkowskich. W raporcie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, zaobserwowane trendy oraz preferowane kierunki działania. Publikacja raportu ma także zachęcić rządy do zwiększenia wysiłków na rzecz wykorzystania technologii cyfrowych i otwartego dostępu danych w […]

Czytaj więcej >>