Zwiększona częstotliwość ataków typu DDoS wobec instytucji i podmiotów krajowych

Przedstawiciele CSIRT poziomu krajowego informują o zwiększonej częstotliwości ataków typu DDoS wymierzonych w instytucje i podmioty krajowe.

Do obecnej fali ataków w otwarty sposób przyznają się rosyjskojęzyczne grupy haktywistów, które za cel obrały sobie, uznane przez siebie za istotne, strony internetowe. Polska nie jest jedynym państwem, w którym jest realizowany podobny scenariusz. Dla administratorów stron podmiotów, wyjątkowo zagrożonych tego typu atakiem, wydano stosowne rekomendacje. Każdy właściciel biznesowy powinien też zapoznać się z zestawem dobrych praktyk opracowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie samooceny pod względem odporności na potencjalny atak DDoS.

Więcej na ten temat TUTAJ