Zmiany w przepisach o dostępności cyfrowej – projekt już w Sejmie

12 stycznia do sejmowego procesu legislacyjnego trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Propozycja dotyczy m.in. wprowadzenia obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, a także doprecyzowania wymagań już zawartych w ustawie. 17 stycznia projekt został skierowany do I czytania w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Przebieg procesu legislacyjnego dostępny TUTAJ.