Zmiana dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych

23 października Rada przyjęła nowe przepisy zmieniające dyrektywę w sprawie inteligentnych systemów transportowych z 2010 roku, mające przyspieszyć transformację cyfrową i inteligentniejszą mobilność w UE. Zmieniona dyrektywa ma uwzględnić zmiany technologiczne, takie jak oparta na sieci i zautomatyzowana mobilność, aplikacje typu „mobilność jako usługa” oraz transport multimodalny. Ma również przyspieszyć dostępność i zwiększyć interoperacyjność danych cyfrowych zasilających usługi, takie jak planowanie podróży multimodalnych i usługi nawigacyjne. Tekst dyrektywy po wprowadzonych zmianach: TUTAJ. Więcej na ten temat pod TYM LINKIEM.