Zgromadzenie Ogólne ONZ (UNGA78)

27 września. Jednym z tematów Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGA78) była dezinformacja i mowa nienawiści.  Zauważono i podkreślono globalny wzrost dezinformacji i mowy nienawiści, często wzmacniany przez sztuczną inteligencję i media społecznościowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla demokracji i dobrobytu społecznego, co skłania do pilnych apeli o wytyczne etyczne i środki regulacyjne. Kwestie te są postrzegane nie tylko jako poważne zagrożenia dla demokracji ale także jako czynniki przyczyniające się do przemocy i konfliktów. Więcej informacji TUTAJ.

Kolejnym, poruszonym na Zgromadzeniu tematem była sztuczna inteligencja.  Przywódcy dyskutowali o transformacyjnym potencjale sztucznej inteligencji i pilnej potrzebie globalnej współpracy w radzeniu sobie z jej wyzwaniami, w tym śmiercionośnymi autonomicznymi systemami uzbrojenia (LAWS). Więcej informacji TUTAJ .