Zestaw działań w sprawie łączności gigabitowej dla UE

23 lutego Komisja przedstawiła zestaw działań, które mają na celu udostępnienie łączności gigabitowej wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE do 2030 r., zgodnie z celami europejskiej dekady cyfrowej. Przedstawione inicjatywy mają umożliwić transformację sektora łączności w Unii. W pakiecie znalazły się trzy kwestie: (1) przyjęcie przez Komisję propozycji aktu o infrastrukturze gigabitowej; (2) opublikowanie przez KE projektu rekomendacji dotyczących infrastruktury gigabitowej; (3) rozpoczęcie konsultacji w sprawie przyszłości sektora łączności i potrzebnej w tym zakresie infrastruktury. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.