Zastrzeżenie numeru PESEL – nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

29 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z budowy rejestru zastrzeżeń numerów PESEL i stanowi realizację delegacji z ustawy o ewidencji ludności. Projekt rozporządzenia dostępny jest TUTAJ.