Zarządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad udzielania dotacji

28 grudnia wydane zostało zarządzenie nr 20 Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych i dotacji podmiotowych udzielanych przez Ministra Cyfryzacji. Określa ono zasady wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dotacyjnego, nadzoru i kontroli nad realizacją umowy dotacji oraz jej rozliczenia. Do zarządzenia zostały załączone wzory wniosku o wszczęcie postępowania dotacyjnego i sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w ramach udzielonej dotacji, a także miesięcznego i kwartalnego raportu z realizacji zadania. Tekst zarządzenia można znaleźć TUTAJ.