Zapowiedź ustawy wdrażającej Europejski Akt o Dostępności

6 grudnia do rządowego wykazu prac legislacyjnych i programowych wpisany został projekt ustawy o zapewnianiu dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Według założeń projektu, ustawa będzie wdrażać Europejski Akt o Dostępności (dyrektywa 2019/882). Projekt będzie formułował wymagania dostępności w stosunku do m.in. następujących rodzajów produktów:

    • konsumenckich systemów sprzętu komputerowego ogólnego przeznaczenia i ich systemów operacyjnych;
    • terminali płatniczych i niektórych samoobsługowych;
    • konsumenckich urządzeń końcowych z interaktywnymi zdolnościami obliczeniowymi wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
    • dostępu do audiowizualnych usług medialnych;
    • czytników książek elektronicznych.

Projekt ustawy określi wymagania dostępności w odniesieniu do m.in. następujących rodzajów usług:  niektórych usług telekomunikacyjnych, dostępu do audiowizualnych usług medialnych,  stron internetowych czy handlu elektronicznego. Więcej informacji TUTAJ.