Zapowiedź nowelizacji Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

18 stycznia w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych ukazała się zapowiedź przedstawienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Celem projektu jest implementacja postanowień „Regulaminu Radiokomunikacyjnego”. Ponadto, zmiany mają dostosować przeznaczenia częstotliwości w zakresie 470-862 MHz do wymagań regulacji europejskich. Nowelizacja ma także służyć procesowi modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Więcej informacji na temat projektu TUTAJ