Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych – stanowisko komisji w PE

14 listopada Komisja Wolności Obywatelskich w PE przyjęła swoje stanowisko w sprawie środków ochrony dzieci w Internecie poprzez zapobieganie i powstrzymywanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Nowe przepisy m.in. nakładałyby na dostawców usług internetowych obowiązek oceny, czy istnieje znaczące ryzyko niewłaściwego wykorzystania ich usług do celów niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, a także podjęcia środków w celu ograniczenia tego ryzyka. Projekt stanowiska Parlamentu wymaga zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym. Więcej informacji TUTAJ.