Zapobieganie kradzieży tożsamości – projekt ustawy

12 grudnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowana została informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. W informacji KPRM wskazano: „Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną. W szczególności dotyczy to ograniczenia skali zjawiska zaciągania na skradzione dane określonego rodzaju zobowiązań finansowych i majątkowych. (…) Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest umożliwienie osobie (obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi), której dane dotyczą zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL za pomocą usługi elektronicznej lub osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy”. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w I kwartale 2023 roku. 13 grudnia projekt skierowany został do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Więcej informacji TUTAJ. Projekt, uzasadnienie i ocena skutków regulacji dostępne pod tym linkiem.