Zamówienia centralne na usługę chmurową pakietu biurowego – Microsoft Office 365

Od 16 czerwca wszystkie jednostki administracji publicznej mogą korzystać z zamówienia centralnego na usługę chmurową pakietu biurowego – Microsoft Office 365. Do tej pory każda jednostka przygotowywała i przeprowadzała samodzielnie postępowanie na zakup pakietu biurowego. Wprowadzone zmiany zwiększą ochronę danych obywateli przetwarzanych w chmurze oraz zaoszczędzą czas pracy poszczególnych jednostek. Więcej informacji TUTAJ.