Założenia dotyczące cyfryzacji w nowym programie Polskiego Ładu

15 maja br. zaprezentowano program Polskiego Ładu. W nowym programie gospodarczo-rozwojowym znalazły się założenia dotyczące cyfryzacji „Cyber Poland 2025”.  Najważniejsze postulaty programu w tym obszarze to:

  • cała Polska w zasięgu umożliwienie każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostępu do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę oraz eliminacja ostatnich „białych plamy” zasięgu telefonii komórkowej do 2024 r.,
  • e-doręczenia – wprowadzenie systemu pozwalającego obywatelom załatwianie zdalnie wizyt w urzędzie lub odbiór listu poleconego,
  • bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe – zwolnienie z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej.

Program dostępny jest TUTAJ.