Zalecenie KE w sprawie oceny ryzyka kluczowych obszarów technologii dla bezpieczeństwa gospodarczego UE

3 października Komisja przyjęła zalecenie w sprawie kluczowych obszarów technologii dla bezpieczeństwa gospodarczego UE, w którym przedstawiono listę dziesięciu kluczowych obszarów technologicznych. Spośród nich wskazano cztery, w których zasygnalizowano konieczność przeprowadzenia ocen ryzyka. Są to obszary zawansowanych półprzewodników, sztucznej inteligencji, technologii kwantowej i biotechnologii. Komisja zaleca, aby państwa członkowskie wraz z KE do końca tego roku przeprowadziły zbiorową ocenę ryzyka w tych obszarach. Zalecenie zawiera także zasady przewodnie dotyczące struktury zbiorowych ocen ryzyka, w tym konsultacji z sektorem prywatnym i ochrony poufności. Więcej na ten temat TUTAJ.