Zalecenia Rady UE w sprawie kształcenia cyfrowego oraz kompetencji cyfrowych

23 listopada Rada przyjęła zalecenia w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skuteczności kształcenia i szkolenia cyfrowego oraz w sprawie poprawy zapewniania umiejętności i kompetencji cyfrowych w ramach kształcenia i szkolenia. Rada dostrzega, że należy dostosować edukację do prawdziwej transformacji cyfrowej i sprawić, by była zdolna iść z duchem czasu, a jednocześnie by zapewniała niezbędne umiejętności i kompetencje, które są – i będą – nieodzowne w tej nowej rzeczywistości. Więcej informacji TUTAJ, a zalecenia dostępne są pod TYM LINKIEM.