Zakończenie konsultacji projektu ustawy wdrażającej NIS 2

24 maja zakończyły się konsultacje projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UC32), wdrażającej do krajowego porządku prawnego dyrektywę NIS 2. Poza transpozycją wymaganych przepisów, nowelizacja zakłada m.in. przepisy w zakresie procedury uznania podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka czy wprowadzenie możliwości wydania polecenia zabezpieczającego dla podmiotów ksc na wypadek incydentu krytycznego. Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest TUTAJ.