Wzory i wnioski przy zastrzeganiu numeru PESEL

15 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Tekst rozporządzenia dostępy TUTAJ.