Wytyczne KE w celu poprawy reagowania na zakłócające incydenty transgraniczne

6 września Komisja zaproponowała przyjęcie wytycznych w celu poprawy reagowania na zakłócające incydenty transgraniczne w infrastrukturze krytycznej. Aby zapewnić ukierunkowane, proporcjonalne i skuteczne podejście, w wytycznych przedstawiono plan działania obejmujący środki, które można zastosować w przypadku, gdy państwa członkowskie staną w obliczu poważnych incydentów w infrastrukturze krytycznej. Więcej informacji pod TYM LINKIEM, a proponowane wytyczne dostępne są TUTAJ.