Wytyczne EROD w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa

17 maja EROD przyjęła ostateczną wersję swoich wytycznych w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa. Wytyczne zawierają wskazówki dla prawodawców unijnych i krajowych, a także organów ścigania, dotyczące wdrażania i korzystania z systemów technologii rozpoznawania twarzy. Jednym z wniosków w ramach dokumentu jest uznanie przez EROD wspieranych przez sztuczną inteligencję systemów rozpoznawania twarzy, które kategoryzują osoby na podstawie ich danych biometrycznych w klastry według pochodzenia etnicznego, płci, a także orientacji politycznej lub seksualnej, za niezgodne z Kartą Praw Podstawowych. Wytyczne można znaleźć TUTAJ.