Wyniki konsultacji założeń wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych

26 stycznia na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowane zostały wyniki konsultacji założeń wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych w Polsce. Ministerstwo podsumowało zgłoszone przez 34 organizacje uwagi oraz poinformowało, że o dalszych krokach będzie powiadamiać za pośrednictwem swojej strony internetowej.