Wyniki corocznego przeglądu stron internetowych

28 stycznia br. KE i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały wyniki corocznego przeglądu stron internetowych, przeprowadzanego w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na internetowych platformach handlowych (do pobrania). Wyniki kontroli zostaną wykorzystane w ocenie skutków nowego wniosku ustawodawczego w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów na rzecz zielonej transformacji.