Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego na temat NIS2

13 maja Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie NIS 2. 

Po przyjęciu nowa dyrektywa, zastąpi obowiązującą obecnie dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, czyli dyrektywę NIS. Zawarte porozumienie tymczasowe musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski. Ze strony Rady prezydencja francuska zamierza wkrótce przedłożyć porozumienie do zatwierdzenia Komitetowi Stałych Przedstawicieli.

Więcej na ten temat TUTAJ.