Wspólne stanowisko Coreper w sprawie Cyber Solidarity Act

20 grudnia przedstawiciele państw członkowskich (Coreper) wypracowali wspólne stanowisko w sprawie tzw. aktu o cybersolidarności. Jego celem jest zwiększenie solidarności i zdolności UE w zakresie wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów w cyberbezpieczeństwie oraz przygotowywania się do reagowania na nie. Mandat negocjacyjny pozwoli kolejnej prezydencji podjąć rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznej wersji przepisów. Więcej informacji pod TYM LINKIEM.