Wsparcie z CEF dla sektora energii

14 sierpnia Minister Klimatu Michał Kurtyka podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zadań realizowanych przez organ właściwy ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii. Podpisana umowa przewiduje wsparcie finansowe działań Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa działającego w strukturach Ministerstwa Klimatu, realizującego obowiązki organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii.