Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – ustawa już w Sejmie

9 maja do sejmowego procesu legislacyjnego trafił poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie polegające na przekazaniu uczniom sprzętu komputerowego, a nauczycielom – bonu na zakup takiego sprzętu.