Wprowadzenie nowej normy ISO/IEC 42001

27 grudnia wprowadzono nową, globalną normę ISO/IEC 42001 dotyczącą odpowiedzialnych systemów zarządzania sztuczną inteligencją.  Norma obejmuje kluczowe elementy, takie jak przejrzystość i autonomia, a także zawiera różne wymagania dotyczące skutecznego zarządzania systemami sztucznej inteligencji. Jej zadaniem jest wsparcie organizacji w opracowaniu silnych ram zarządzania AI.  Podczas wdrażania systemów sztucznej inteligencji norma ISO/IEC 42001 podkreśla zasady i wartości etyczne, takie jak sprawiedliwość, niedyskryminowanie innych i poszanowanie prywatności. ISO/IEC 42001 jest częścią szerszego zestawu norm mających na celu zarządzanie najlepszymi praktykami w zakresie godnego zaufania, wdrażania i ulepszania sztucznej inteligencji.  Norma ISO/IEC 42001 jest skalowalna, dzięki czemu jest odpowiednia dla organizacji każdej wielkości i z każdego sektora.  Więcej informacji TUTAJ, oryginalny opis normy TUTAJ