World Telecommunication Development Conference, WTDC

16 czerwca, ITU. Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji (World Telecommunication Development Conference, WTDC) zakończyła się przyjęciem przyszłościowego programu działań w celu rozwiązania problemu globalnej luki w łączności i dostępu do internetu. Przywódcy, obecni w Kigali wyznaczyli mapę drogową dla transformacji cyfrowej zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  WTDC, zorganizowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w dniach od 6 do 16 czerwca, gościła uczestników reprezentujących 150 państw członkowskich.   NASK reprezentowali Katarzyna Kaliszewicz i Piotr Słowiński.  Więcej na temat konferencji TUTAJ