World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19)

28 listopada zakończył się szczyt ITU w Sharm El-Sheikh – World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). Przedstawiciele 165 państw członkowskich podpisali postanowienia końcowe (Final Acts of the Radio Regulations – do pobrania). Dotyczą one przede wszystkim:

  • pasm częstotliwości, które ułatwią rozwój sieci mobilnych 5G,
  • procedur regulacyjnych dla globalnej telekomunikacji z wykorzystaniem satelity,
  • procedur regulacyjnych na rzecz racjonalnego i wydajnego wykorzystania częstotliwości radiowych,
  • dodatkowych pasm częstotliwości na dużych wysokościach,
  • kolejowych systemów radiokomunikacyjnych,
  • inteligentnych systemów transportowych,
  • usług radiowo-satelitarnych i priorytetowego dostępu dla państwa rozwijających się.