Wejście w życie rozporządzenia dotyczącego cyberbezpieczeństwa instytucji UE

7 stycznia weszło w życie rozporządzenie PE i Rady 2023/2841 z dnia 13 grudnia 2023 r. ustanawiające środki zapewniające wysoki wspólny poziom cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii. Wprowadza się w nim środki na rzecz ustanowienia wewnętrznych ram zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. W rozporządzeniu znalazły się także przepisy dotyczące zarządzania i kontroli dla każdego podmiotu unijnego oraz ustanawiające nową Międzyinstytucjonalną Radę ds. Cyberbezpieczeństwa (IICB. Akt prawny rozszerzona również zadania Zespołu Reagowania na Kryzysy Komputerowe dla instytucji, organów, urzędów i agencji UE (CERT-UE). Więcej informacji TUTAJ.