Wejście w życie programu Dekada cyfrowa 2030

9 stycznia wszedł w życie program Dekada cyfrowa 2030 – mechanizm monitorowania i współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnych celów w zakresie transformacji cyfrowej. W programie określono priorytety i cele w czterech obszarach: umiejętności cyfrowych, infrastruktury (w tym także łączności), cyfryzacji przedsiębiorstw oraz usług publicznych online, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku Deklaracją w sprawie europejskich praw i zasad cyfrowych (dostępną TUTAJ). Wraz z nim rozpoczyna się cykliczny proces współpracy, mający na celu podsumowanie postępów, tak aby można było osiągnąć określone priorytety do 2030 r. Więcej informacji na temat Programu znajduje się TUTAJ.