Wejście w życie europejskiego aktu w sprawie czipów

21 września wszedł w życie europejski akt w sprawie czipów. Wprowadza on zestaw środków mających zapewnić Unii bezpieczeństwo dostaw, odporność i wiodącą pozycję technologiczną w zakresie technologii i zastosowań półprzewodników. Składa się z trzech filarów: pierwszy ma służyć ułatwieniu transferu wiedzy z laboratoriów do fabryk, wypełnianiu luki między badaniami naukowymi i innowacjami a działalnością przemysłową oraz promowaniu uprzemysłowienia innowacyjnych technologii przez europejskie przedsiębiorstwa. Drugi zawiera zachęty do publicznych i prywatnych inwestycji w zakłady produkcyjne czipów. Trzeci to mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu monitorowania dostaw półprzewodników, szacowania popytu, przewidywania niedoborów oraz, w razie potrzeby, uruchomienia etapu kryzysowego. Więcej informacji TUTAJ.