Wdrożenie rozwiązań związanych z zastrzeżeniem numeru PESEL

2 listopada w Monitorze Polskim opublikowany został komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych. Termin ten, związany z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, ustalono na 17 listopada 2023. Komunikat dostępny jest TUTAJ.