Ustawa wdrażająca Europejski kodeks łączności elektronicznej

9 grudnia do sejmowego procesu legislacyjnego skierowane zostały projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861) oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862). Projekty te mają za zadanie wdrożyć do polskiego krajowego porządku prawnego Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Termin na wdrożenie tej dyrektywy upłynął 21 grudnia 2020 roku. Projekty ustaw dostępne są TUTAJ i TUTAJ.