Ustawa o aplikacji mObywatel – prace w Senacie

29 marca podczas posiedzenia Senatu rozpatrywana była ustawa o aplikacji mObywatel, przyjęta 10 marca przez Sejm. W wyższej izbie parlamentu zaproponowano dodanie poprawek, w tym poprawki umożliwiającej złożenie elektronicznego wniosku o dowód osobisty, tak by wizyta w urzędzie ograniczała się do złożenia odcisków palców i podpisu elektronicznego. Wobec zgłoszenia poprawek, prace nad ustawą nie zostały zakończone. Stenogram z posiedzenia Senatu dostępny TUTAJ (ustawa o aplikacji mObywatel była rozpatrywana jako punkt czwarty porządku obrad).