Uruchomienie sieci CSIRT

Sieć CSIRT to mechanizm współpracy europejskich zespołów reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni, powołany na mocy artykułu 12 Dyrektywy NIS. W skład sieci wchodzą przedstawiciele CSIRT państw członkowskich, CERT-EU i Komisja Europejska jako obserwator. Sekretariat prowadzi ENISA. Zadaniem sieci jest wzmacnianie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi.

Decyzją ministra właściwego ds. informatyzacji, Polskę w sieci CSIRT reprezentuje CERT Polska, znajdujący się w strukturze Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Więcej informacji na temat sieci CSIRT.