Unijny przegląd stron internetowych zawierających opinie konsumenckie

20 stycznia br. Komisja Europejska przy współpracy z 26 krajowymi organami ochrony konsumentów przedstawiła wyniki unijnego przeglądu stron internetowych zawierających opinie konsumenckie (do pobrania). Jak wynika z raportu blisko 2/3 przeanalizowanych sklepów internetowych, platform handlowych, stron rezerwacyjnych, wyszukiwarek i porównywarek cen wzbudziło wątpliwości kontrolerów co do wiarygodności zamieszczonych tam recenzji. Dodatkowo, większość skontrolowanych stron internetowych, które przedstawiają opinie konsumenckie może naruszać dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych:

  • 104 z 223 stron internetowych nie informuje konsumentów o sposobie zbierania i
    przetwarzania opinii;
  • 118 stron internetowych nie zawierało informacji o tym jak zapobiega się fałszywym
    recenzjom;
  • 176 stron internetowych nie wspomina, że recenzje motywowane (np. wynikające z
    nagrody pieniężnej) są zabronione.