Unijny program na rzecz konsumentów

  • 13 listopada Komisja Europejska uruchomiła program na rzecz konsumentów (do pobrania), którego celem jest wzmocnienie pozycji, zwiększenie ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19.  Nowy program opisuje priorytety i kluczowe działania na szczeblu unijnym i krajowym, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat. Wśród rozwiązań znalazły się m.in.: przyjęcie wniosku ustawodawczego, który ma na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie obowiązujących przepisów do ery transformacji cyfrowej, a także przyjęcie planu działania dotyczącego bezpieczeństwa produktów pochodzących z Chin. KE dokona również przeglądu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa produktów. Warto podkreślić, że KE chce przeciwdziałać internetowym praktykom handlowym, które naruszają prawo konsumentów do podejmowania świadomych decyzji, wykorzystują popełniane przez nich błędy poznawcze lub zniekształcają ich procesy podejmowania decyzji, takim jak interfejsy typu „dark patterns” i ukryta reklama.