Unijna strategia kosmiczna na rzecz bezpieczeństwa i obrony

10 marca Komisja wraz z Wysokim Przedstawicielem przedstawiła komunikat w sprawie unijnej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Strategia jest bezpośrednią realizacją przyjętego niespełna rok temu Kompasu Strategicznego UE, który zdefiniował przestrzeń kosmiczną, wraz z cyberprzestrzenią i morzem, jako sporne dziedziny strategiczne, których bezpieczeństwo musi być zapewnione. Przewiduje zestaw działań obejmujących następujące komponenty:

  • Wspólne rozumienie zagrożeń kosmicznych
  • Odporność i ochrona systemów i usług kosmicznych w UE
  • Reagowanie na zagrożenia kosmiczne
  • Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa i obrony
  • Partnerstwo na rzecz odpowiedzialnych zachowań w kosmosie.

Tekst strategii dostępny jest TUTAJ.