Unijna strategia dotycząca sieci Web 4.0 i światów wirtualnych

11 lipca Komisja przyjęła nową strategię dotyczącą sieci Web 4.0 i światów wirtualnych. Ma ona wyznaczać strategiczne kierunki kolejnej transformacji technologicznej i zapewnić otwarte, bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i integracyjne środowisko cyfrowe dla obywateli UE, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Strategia opiera się na pracach Komisji Europejskiej w zakresie wirtualnych światów oraz konsultacjach z obywatelami, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami.