Umowa o współpracy wojskowej w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy Polską a Łotwą

22 listopada br. podpisano umowę o współpracy wojskowej w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy Polską a Łotwą. Umowa dotyczy w szczególności sposobu oraz warunków współpracy i wymiany informacji pomiędzy wojskowymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego obu krajów – CSIRT MON oraz LV MilCERT. Więcej na ten temat TUTAJ.