Udzielanie pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

8 grudnia na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie, zapewniające podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy publicznej, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Umożliwi ono udzielanie pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji dużych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Tekst rozporządzenia, uzasadnienie i ocena skutków regulacji dostępne TUTAJ.