Trzy nowe deklaracje dotyczące wizji i celów cyfrowej dekady Europy

19 marca br. w ramach czwartej edycji “Dnia Technologii Cyfrowych 2021” ministrowie reprezentujący państwa członkowskie UE podpisali trzy deklaracje, które przyczynią się do realizacji wizji i celów cyfrowej dekady Europy.

    • Łączność

Deklaracje dotyczące wzmocnienia łączności między Europą a jej partnerami w Afryce, Azji, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i Ameryce Łacińskiej “European Data Gateways as a key element of the EU’s Digital Decade” (do pobrania) podpisało 27 państw UE. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę kabli lądowych i podmorskich, systemów satelitarnych i połączeń sieciowych na potrzeby zwiększonej i bezpiecznej wymiany danych.

    • Przedsiębiorstwa typu start-up

Deklaracje dotyczące wspierania przedsiębiorstw typu star-up “EU Startup Nations Standard“ (do pobrania) podpisało 25 państw UE. KE wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu, określiła szereg najlepszych praktyk, które przyczynią się do stworzenia środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu.

    • Czyste technologie cyfrowe

Deklaracje dotyczące współpracy na rzecz rozwoju ekologicznych technologii cyfrowych “A Green and Digital Transformation of the EU” (do pobrania) podpisało 26 państw UE. Państwa członkowskie będą współpracowały na rzecz przyspieszenia wdrażania i rozwoju zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak 5G i 6G, światłowody, obliczenia wielkiej skali oraz internet rzeczy. Inne obszary działania obejmują wspieranie zielonej chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain, a także zrównoważonego sprzętu, zielonych zamówień publicznych, wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP z sektora zielonej technologii.