Trwają prace nad projektem budżetu w zakresie Informatyzacji

W Sejmie trwają prace nad projektem budżetu na 2021 r. Na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zaprezentowany oraz zaopiniowany został projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w zakresie m.in.  Informatyzacji, planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej (Centralnego Ośrodka Informatyki), planów finansowych państwowych funduszów celowych oraz planów finansowych związanych z Łącznością.

Więcej informacji TUTAJ.