Trwają konsultacje w sprawie aukcji 5G

Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:
  • w ciągu 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji: co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w
  • do 31 grudnia 2023 r. co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;
  • do 31 grudnia 2025 r. co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.
Szczegóły dotyczące postępowania konsultacyjnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.
Założenia postępowania konsultacyjnego w sprawie aukcji 5G
Źródło: UKE