“Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”

10 lipca ENISA opublikowała raport “Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”. Raport opisuje 32 incydenty bezpieczeństwa (z 27 państw członkowski UE i 2 państw członkowskich EFTA) w elektronicznych usługach zaufania w 2019 roku (do pobrania). Jak wynika z raportu w ciągu ostatnich lat liczba incydentów w elektronicznych usługach zaufania w UE wzrosła o prawie 80%.