Transgraniczny dostęp do elektronicznego materiału dowodowego w postaci dowodów elektronicznych

27 czerwca Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę o transgranicznym dostępie do elektronicznego materiału dowodowego w postaci dowodów elektronicznych. Są to dane cyfrowe, takie jak e-maile, wiadomości SMS i dane o ruchu, które są wykorzystywane do prowadzenia dochodzeń przygotowawczych w sprawie przestępstw i ich ścigania. W myśl nowych przepisów organy sądowe będą mogły występować o elektroniczny materiał dowodowy bezpośrednio do dostawców usług. Ci z kolei zobowiązani zostali do ustanowienia przedstawiciela prawnego, do którego organy sądowe mogą kierować nakazy dotyczące dowodów elektronicznych. Tekst rozporządzenia dostępny jest TUTAJ, a tekst dyrektywy TUTAJ.