Szwedzka prezydencja w Radzie UE

1 stycznia prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Szwecja. W swoim programie określiła priorytety i główne kierunki szwedzkiej prezydencji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Obejmują one wiele aspektów, w tym kwestie cyberbezpieczeństwa. W tym zakresie Szwecja deklaruje:

    • kontynuację prac nad przygotowaniem spójnej reakcji UE na różnorodne cyberzagrożenia;
    • prace nad włączeniem kwestii cyberdyplomacji i polityki cyfrowej UE do swojej polityki zagranicznej;
    • wspieranie wysiłków UE na rzecz wzmocnienia odporności na różne rodzaje zagrożeń i ryzyka, zarówno w zakresie infrastruktury cyfrowej, jak i fizycznej;
    • kontynuację prac nad wnioskiem dotyczącym unijnej polityki cyberobrony;
    • priorytetowe potraktowanie postępów w negocjacjach w Radzie w sprawie aktu o cyberodporności (Cyber Resilience Act) oraz rozmów trójstronnych w sprawie rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa cybernetycznego dla własnych instytucji, organów, urzędów i agencji UE. Tekst programu szwedzkiej prezydencji można znaleźć TUTAJ.