Szczyt przywódców Unii Europejskiej

9 maja w Sybinie (Rumunia) odbywa się szczyt przywódców Unii Europejskiej, którego celem jest określenie priorytetów Unii przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i omówienie nowego strategicznego programu Unii Europejskiej na lata 2019-2024. Program skupia się na 5 głównych wymiarach: Europa zapewniająca ochronę, konkurencyjna Europa,sprawiedliwa Europa, zrównoważona Europa i wpływowa Europa. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej inwestowanie w nowe technologie i badania naukowe jest działaniem priorytetowym Unii Europejskiej, które wspiera rozwój jednolitego rynku, przemysłu i wspólnej waluty. W związku z planowanym szczytem Komisja Europejska opublikowała szereg zaleceń dotyczących nowych kierunków polityki Unii.

Dokument do pobrania: Europe in May 2019